понеделник , май 28 2018
Начало / Общество / По 250 лева ще получат семействата, чиито деца са записани в първи клас. Информация за начина за получаване на целевата помощ.

По 250 лева ще получат семействата, чиито деца са записани в първи клас. Информация за начина за получаване на целевата помощ.

 Тази година за пръв път ще прекрачат училищния праг 46 000 деца. Право на еднократната целева помощ за ученици имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на  Молба-декларация  е по-нисък или равен на 400 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки. Молби-декларациите се подават по постоянен адрес до 15 Октомври, след записване на детето в първи клас. Еднократната целева помощ за ученици по Чл. 31. се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции само веднъж за целия период на обучение, при първоначалното записване на детето в първи клас. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

Прилагат се следните документи:

1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;

2. Удостоверение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

3. Копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето ;

4. Удостоверение за раждане на детето (за справка);

5. Лична карта (за справка); 6. Протокол на ЛКК (ако има такъв);

7. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (при наличие);

8.Удостоверение за наследници (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД);

9. Удостоверение за семейно положение (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД).

 

Източник: Дирекции “ Социално подпомагане“

За Неделчев

Виж още

Бойко Борисов спрял заповедта за Натура в Добрич! Сега се чудим, кой ще плаща щетите?!

Казус. Вчера министърът на околната среда и водите Нено Димов посочи, че ако българската държава …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *