Решението за настаняване на бежанци е взето на базата на последните директиви на ЕС. Според тях България става буферна зона и ще бъде нещо като санитарен кордон между постоянния поток от мигранти и „по -добрата част“ от Европа.

Източник: uniconbg.com