неделя , май 27 2018
Начало / Новини / Организаторите на Протеста, който ще се състои на 11.09.2017г. пред Парламента в 17:00 часа! Пуснаха Петиция – Декларация за правото ни на живот!

Организаторите на Протеста, който ще се състои на 11.09.2017г. пред Парламента в 17:00 часа! Пуснаха Петиция – Декларация за правото ни на живот!

Петиция – Декларация за правото ни на живот в Република България!

Подпишете и разпространете масово датата на Протеста е 11.09.2017 г.

https://www.peticiq.com/nacional_protest#form

Пред Парламента в 17:00 часа!

Единни за Промяна!

Има Такъв Народ!

СЦЕНАРИЙ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПЕРМАНЕНТНАТА ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ЦЕННОСТНА КРИЗА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
1. Признаване необходимостта от радикални действия за оздравяване политическия и социалния климат в страната с основни цели:
Превръщане на България в пълноценен член на ЕС и изпълнение на всички препоръки за реформи забавени през поседните 10 години. Специално внимание ще бъде отделено на все още неизпълнените формални критерии за изпълнение на Стратегия 2020 и възстановяване на финансирането по всички договорени с ЕС наионални програми за развитие;
Възстановяване на правовия ред в държавата и прекъсване на съществуващите порочни връзки между бизнес и политика, като основен генератор на корупцията по високите етажи на властта;
Търсене на отговорност от всички политически партии и политици участвали в разграбването и унищожаването на държавостта, за целия период на прехода. Гарантиране на обективен и справедлив съдебен процес за всички участвали в процеса на разграбването и корупцията
Стартиране на национален план за спасение, с който се цели да се преодолее негативното влияние и геноцид над населението наложено с помощта на държавната администрация от монополи и картели. Въвеждане на пазарните принципи във всички сфери на икономиката.
Предприемане на незабавни мерки целящи най-уязвимите социални групи. Създаване на реална социална политика.
2. Предизвикване на конституционна криза с основни цели:
Саморазпускане на парламента и отставка на правителството;
Суспендиране на конституцията;
Разтуряне на всички политически партии участвали в геноцида над българския народ;
Уволнение на целия репресивен апарат на държавата – полиция, ДАНС и разни други агенции използвани за натиск върху бизнеса и гражданите;
Предоставяне на властта на народа чрез директна демокрация. Избор на експертно правителство директно от народа, което да е подкрепено институционаллно от Президента, като гарант за демокрацията в защита на интересите на народа;
3. Политическа програма.
Дефиниране на преходен период за осъществяване на необходимите реформи под управлението на избраното експертно правителство и съществуващия президент, като гарант. Хоризонта на управлението ще е до изпълнение на всички точки по текущата программа;
Покана на ЕС наблюдатели, като гарант на демократичните процеси за времето на преходния период, пряка комуникация с европейските институции.
Разпределение на власта за периода на прехода между изпълнителна власт и президента, който ще има основна роля в одобрението на законодателната дейност на изпълнителната власт. При липса на единство между двете институции по конкретни въпроси ще се упражнява пряка демокрация, чрез референдуми.
Сформиране на екип за изработване на нова конституция – президентска република, двукамарен парламент;независимост на държавния апарат, вкл. Полиция, армия, образование, от политически партии;
Приемане на обещаната подкрепа и опит на германското правителство, за конституционната реформа;
Приемане на конституцията с помощта на директната демокрация, чрез референдум;
Сформиране на екип за изработване на нови, ясни и директно приложими закони – ГКП, НКП и пр….с краен времеви хоризонт до 18 месеца;
Въвеждане на местно самоуправление , до голяма степен независимо от централната власт ; изборност на всички органи за местно самоуправление до област вкл.;
Радикална правосъдна реформа. До въвеждането й – работа на извънредни съдилища за криминални престъпления. Незабавна репресия за всички прояви на незаконосъобразни действия;
Прекратяване на преходния период и провеждане на първи честни избори, съгласно приетата конституция.
4. Програма за информираност и прозрачност.
Осуигуряване на програмно време в националните радио и телевизия за разясняването на всички аспекти и задкулисие по време на прехода 1989-2017
Приемане на тежки икономически санкции за медии, които се използват за пропаганда и дезинформация на населението от страна на задкулисието, и по конкретно в частен интерес;
Осигуряване на прозрачност на всяка стъпка предприета от експертния кабинет, реално обществено обсъждане и при разнопосочни мнения сред населението свикване на референдуми.
5. Икономически мерки
Спазване на препоръките на Световна банка в сектор финанси за осъществяване на бърза финансова стабилност – регулация отговаряща на Базел 3 критериите, решение на проблемите с вътрешната задлъжнялост
Спешни социални мерки – гарантиране на сегашния обем на всички социални плащания, мерки за възстановяване на пенсионните фондове и поетапно нарастване на пенсиите, създаване на адекватна социална программа.
Гарантиране свободата на частния бизнес;
Абсолютни гаранции и защита на частната собственост;

Организаторите на Протеста още веднъж искат да заявят своите намерения и да подчертаят дебело, че те нищо не ви Обещават.

Но също така Ви молят да Повярвате в себе си и да си Обещаете на себе си, че ще се борите, за да върнем Държавата България на хората.

За Неделчев

Виж още

300 български студенти ще имат възможност да получат безплатно висше образование в руски учебни заведения през академичната 2017/2018 година.

300 български студенти ще имат възможност да получат безплатно висше образование в руски учебни заведения …

4 коментара

 1. “…Превръщане на България в пълноценен член на ЕС и изпълнение на всички препоръки за реформи забавени през поседните 10 години….”

  Не виждате ли, че Европейския съюз заедно със САЩ се мъчат да ни заличат като нация.Ние сме им необходими само като пазар на боклуците, които те произвеждат.Вие продължавате да се натискате.Основната задача на новото направление би трябвало да е – мерки за бързото излизане от Европейския съюз и НАТО затваряне на границата, военно положение в страната, въвеждане на смъртното наказание, Народен съд и Бог да ни е на помощ, който оцелее. И без това сме на входа на кланницата.

  • Александър Маринов

   От нас си зависи дали ще ни заличат или не. Как другите страни могат да имат отношения помежду си без да се заличават взаимно? Само на нас все някой друг ни е виновен и вечно търсим оправдания.

 2. Подкрепям протеста и петицията, но мнението ми е, че трябва да се действа – незабавно.
  МОЕТО МНЕНИЕ
  Свидетели сме на пълен разпад на държавността в България. Родината ни във всичките си сфери – от така нареченото Народно събрание до държавните и общинските институции – е овладяна от корупция и шуробаджанащина, налице е само борба за власт и облаги. Водещ в управлението на държавата е мафиотско-партиен манталитет. Народът ни е постоянно мачкан и незачитан. Заблуждават го с лъжлива стабилност и имитация на реформи. Държавните институции показват раболепие и коленопреклонничество пред изкривените ценности, рушащи отвътре ЕС (доведен до абсурди бюрократизъм, изопачена, имитирана демократичност, абсолютизиран либерализъм, стимулиран банково-олигархичен модел и др.). Икономиката ни е пример за колониална зависимост – от ЕС и САЩ, от световния олигархичен елит. Това поставя България не само на последно място сред държавите на Европейския съюз, но и в унизителното положение на държава с народ, неспособен да си извоюва достоен живот и почтена държавност.
  Основният, болезнено актуалният въпрос е: Kак да бъде изчистена България от днешната окопала се в управлението на Републиката и самовъзпроизвеждаща се политическа класа?

  Предложения, свързани с промяна на Конституцията
  Да се свика Велико народно събрание, за да бъдат променени някои от основните положения в нея (Това е старо искане, още от протестите, но за съжаление не се предприемат реални действия).
  Наложителни конституционни промени:
  1. Да се премахне статутът на Велико народно събрание. Промените в Конституцията да бъдат осъществявани от Обикновено народно събрание (при досегашните правила за кворум).
  2. Конституционният съд да бъде с двойно по-малък състав и съдиите в него да бъдат избирани мажоритарно – при общонационална листа.
  3. Да се намали броят на народните представители в Обикновеното народно събрание – от 240 на 180.
  4. Да бъде въведено ограничение в мандатите на народните представители: всеки депутат да бъде избиран не повече от 2 (два) пъти в Обикновено народно събрание (Срамно е човек да гледа охранени и самодоволни физиономии, да слуша хвалби от рода на „Депутат съм в осем Народни събрания”).
  5. Да се промени сегашната организация на съдебната система:
  а) прокуратурата да бъде обособена от съдебната система, да не е йерархизирана (да няма главен прокурор), прокурорите да бъдат избирани по регионален вот и за определен период (максимум 5 години); да се обособи специализирана прокуратура;
  б) във Висшия съдебен съвет и в Съвета на прокурорите да няма парламентарни (партийни) квоти;
  в) следствието, когато е към МВР (дознателският институт), да бъде подкрепено с наблюдаващи прокурори.
  6. Да се увеличат правомощията на президента: право да разпуска Народното събрание, да има своя инициатива за допитване, да ръководи (отговаря прако за) някои специализирани служби, свързани със защитата на държавата и др.
  Предложения към Обикновеното народно събрание
  Промени в настоящите закони или гласуване на нови:
  1. Да се направят съществени промени в Избирателния кодекс.
  – Да се актуализират избирателните списъци в съответствие с реалностите.
  – При избора на депутати да се възприеме мажоритарно или в краен случай смесено (мажоритарно-пропорционално 50/50) гласуване (Сега партиите са се превърнали в политическо представителство на икономически структури от мафиотски тип и тяхното място в парламента трябва да бъде максимално ограничено. При мажоритарното гласуване да се формира предварително единна национална листа).
  – Изборът на народните представители да се основава на принципа „Избран за народополезна мисия”, т.е. максимално отдаване за минимален (оптимален) срок.
  – Заплатите на народните представители да се приведат в съответствие със статуса на бедния и средностатистическия българин (с изходна база минимален жизнен стандарт или минимална работна заплата) и да не се допуска „планирано” (предварително прието в Правилника на НС или в закона) увеличение по време на мандата.
  – Да се въведе по-достъпна за избирателите възможност за отзоваване на народни представители.
  2. Да се намалят до минимум партийните субсидии – не повече от 4 лева.
  3. Да бъде строго ограничен броят на служебните коли за Народното събрание – само за служебните дейности на ръководството, като Председателят по предварителна заявка разрешава използване на служебна кола.
  4. Срочно (незабавно) да се направят промени в законодателството, които да гарантират неприкосновеност (непроходимост) и постоянна защита на границите на Република България. За тази цел да се разширят фукциите на армията, да се формира специализиран контингент за гранична охрана (Гранична полиция/Гранични войскови части), да се създаде възможност за формиране на резерв от граждански доброволни отряди за защита на населението и страната.
  5. В срок до 6 (шест) месеца да се приемат промени в: Закона за съдебната власт, Наказателния кодекс, Закона за борба с корупцията и други закони, за които се твърди, че са вече подготовени.
  6. Срочно да се приеме програма за икономическо възстановяване и развитие на България – с точни срокове, нормативни документи и предвидени резултати, като изпълнението да се отчита публично и периодично.
  7. Да се приеме специална програма за стимулиране и развитие на селското стопанство – с точни срокове, нормативни документи, предвидени резултати, периодична отчетност.
  8. Спешно да се приемат поправки в законодателството, за да бъде спряна демографската катастрофа. В социалното законодателство да се приемат мерки за стимулиране на раждаемостта при работещите семейства и рязко ограничаване при неработещите.
  9. Законът за училищното образование трябва да отразява необходимостта от кадри за икономическото развитие и да включва структура от 2-годишни специализирани училища след 7 (седми) клас и 3-годишни профилирани техникуми.
  10. Със закон броят на държавните висши училища да бъде ограничен наполовина. Да се променени Законът за висшето образование, а също и Законът за научните длъжности, степени и звания. Строго да се регламентира държавната поръчка за обучение на студенти (точен брой по стопански направления, безплатно обучение, високи изисквания към приема и придобиваните знания, а всички приеми извън държавната поръчка да бъдат с такси, определени от висшите училища).
  11. Да бъдат променени данъчните закони. Да се премахне така наречиният „плосък данък” и да се приеме прогресивно облагане, което да започва от минималния жизнен стандарт.
  12. Печалбите от хaзартните игри (игрални зали, Българското ТОТО, Еврофутбол и др. под.) да се облагат с данък (прогресивен, съгласно изходния общ принцип). Обратно, да се освободят от данъци даренията за лечение на болни деца и тежко болни възрастни.
  Този списък може да бъде уточнен и продължен. За съжаление, твърде малко от посочения тук комплекс предложения попада в програмите на партиите, а на практика почти нищо от него досега не се реализира.

  Доцент Дамян Митев,
  доктор на филологическите науки
  (пенсионер)

 3. Ти който си писал тази „програма“ в т. 4 , „че ще ни обясниш всички аспекти и задкулисие на Прехода 89-2017“ – Защо не ни ги обясни до сега, а искаш да ти дадем абсолютната власт в Страната и тогава да ни ги обясниш???? Ако ме питат мен, ти я пишеш тази „програмка“ от Психото хахаха! Идиот.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *